Doporučení pro pacienty s urticaria pigmentosa a difuzní kožní mastocytóza (KOŽNÍ MASTOCYTÓZA):(vyloučení provokačních faktorů) Je nutné se vyvarovat:

 1. silnému prochladnutí
 2. příliš horké koupeli
 3. dlouhému pobytu v chladné vodě (stálý dohled!) a prudkému ochlazení (např. skoky do chladné vody)
 4. pití příliš horkých a ledových nápojů
 5. kořeněným jídlům, konzervovaným rybám, darům moře, plísňovým a zrajícím sýrům, čokoládě, většímu množství citrusových plodů a exotického ovoce, většímu množství jahod, paprik a rajčat
 6. tření kůže o oděv
 7. příliš intenzivní fyzické námahy

Zakázané léky:

 1. všechna analgetika obsahující kyselinu actylosalicylovou (Anopytin, Acylcoffin, Acylpyrin, Alnagon, Aspirin, Godasal, Upsarin, Tomapyrin, Aggrenox)
 2. léky obsahující kodein (některá antitusika – léky na tlumení kašle)
 3. thiamin
 4. prokain
 5. opiáty (morfin apod.)
 6. polymyxin B, amfotericin B
 7. chinin
 8. skopolamin, D – tubokurarin, gallamin, dekamethonium
 9. rtg kontrastní látky
 10. nesteroidní antiflogistika
 11. reserpin
 12. dextran